Materská škola Čs. brigády
Materská škola
Bublinka

Jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK 

V našej školskej jedálni sa varí podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Snažíme sa dodržiavať zásady tvorby jedálneho lístka , aby boli dodržané všetky odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov.

Naša materská škola sa  zapája do projektov o školskom stravovaní ako školské mlieko/ dodávateľ TAMI s.r.o. / a školské ovocie /LUNYS , s.r.o./. Náklady sú z časti financované Európskou Úniou.

Stravné sa uhrádza na IBAN účet:  SK34 5600 0000 0081 0969 0005. Ako variabilný symbol uvádzajte prosím Vás pridelené číslo a do poznámky napíšte meno Vášho dieťaťa.

Denný poplatok ll. finančného pásma na nákup potravín a réžiu :

  • Desiata:      0,36 €    
  • Obed:          0,85 €    
  • Olovrant:     0,24 €    
  • Réžia:          0,10 €

Spolu :   1,55 €/celý deň  x 20 dní = 31,00 € / celý mesiac celodenná strava

                1,31 €/poldňa x 20 dní = 26,20 € / celý mesiac bez olovrantu

Predškoláci: 1,55 €  - 1,20 € dotácia = 0,35 € x 20dní =7,- €/celý mesiac

V zmysle Zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, má dieťa nárok na príspevok v sume 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre určité skupiny s obmedzením) iba v prípade účasti na edukačnej činnosti v MŠ. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca dieťaťa povinný dieťa zo stravy riadne a včas odhlásiť. Ak tak neurobí, má právo si obed odobrať, ale musí zaň uhradiť plnú sumu 1,55 €/deň.   

Diétne stravovanie - ak školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie, zákonnému zástupcovi dieťaťa bude poskytnutá dotácia 1,30€ za každý deň, ktorý sa dieťa zúčastnilo edukačnej činnosti a na základe potvrdenia od odborného lekára (špecialistu, gastroenterológa a pod.). Rodič potvrdenie od lekára odovzdá riaditeľovi školy. Dotácia Vám bude vyplatená na účet.Zákonný zástupca /predškoláka/ je povinný uhradiť preddavok za stravovanie ako zábezpeku za neodhlásenú stravu. Po vyčerpaní sa musí znova uhradiť. Preddavok je potrebné uhradiť  vo výške 31,00 €. Prípadný preplatok Vám bude vrátený na bankový účet do 30.09.

  1. Poplatky za stravné sa uhrádzajú vopred najneskôr do 25.dňa kalendárneho mesiaca.
  2. Odhlásiť zo stravovania je možné do 6:30 hod. ráno na telefónnom čísle 044/55 23 400 , v triede pri pani učiteľkách alebo cez internet www.strava.cz. Prihlasovacie údaje Vám odovzdá vedúca ŠJ.
  3. Ak zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa po 6:30 hodine  ráno a strava je mu zarátaná, je  možnosť  odberu jedla len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škôlke. V prípade dlhodobej neprítomnosti stravovanie sa  automaticky odhlasuje. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  4. Pri zmene stravovania dieťaťa na poldeň t.j. bez olovrantu,  prosím nahlásiť vždy v prvý deň daného kalendárneho mesiaca p. učiteľke alebo vedúcej ŠJ . Počas mesiaca nie je zmena možná.
  5. O stavoch na konte stravníka bude rodič informovaný vždy na začiatku júna pred školskými prázdninami. Preplatky za stravné sa vracajú po skončení letných prázdnin do 30.09  len žiakom s ukončením dochádzky. Preplatky ďalších žiakov budú presunuté na budúci školský rok. Je možnosť aj požiadania individuálneho vrátenia preplatku u  vedúcej ŠJ.

Naša prevádzka sa riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020 .

Na ďalšie otázky a nejasnosti Vám rada zodpovie vedúca ŠJ.

O nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 28. 10. 2021
oblačno 15 °C 5 °C
piatok 29. 10. jasná obloha 15/6 °C
sobota 30. 10. jasná obloha 14/5 °C
nedeľa 31. 10. jasná obloha 14/5 °C